website achtergrond

Privacy Statement

Privacy statement van Prentki Software Development B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62708333

Artikel 1 Definities
In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
a. Prentki Software Development B.V.: de gebruiker van dit privacy statement;
b. bezoeker: de bezoeker van de website;
c. afnemer: de bezoeker die inmiddels gebruikmaakt van diensten van Prentki Software Development B.V.;
d. website: de website www.prentki.nl.

Artikel 2 Privacy
2.1 Prentki Software Development B.V. draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
2.2 Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door Prentki Software Development B.V. aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 3 Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Prentki Software Development B.V.
Daniel Ruynemanstraat 13
7425 GW Deventer

Artikel 4 Doeleinden van de verwerking
4.1 Prentki Software Development B.V. verwerkt persoonsgegevens van bezoekers (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:
a. het onderhouden van een klantrelatie met de afnemer;
b. het verzenden aan de afnemer van commerciële elektronische berichten.
4.2 De persoonsgegevens van de afnemer worden enkel voor directmarketingdoeleinden gebruikt, indien de afnemer daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Prentki Software Development B.V. De afnemer kan deze toestemming te allen tijde intrekken, zie artikel 5 van dit privacy statement.
4.4 Prentki Software Development B.V. zal de afnemer niet voor directmarketingdoeleinden benaderen indien de afnemer daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 5 Het recht van verzet
5.1 De afnemer heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
5.2 Verzet kan door de afnemer o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
a. schriftelijk naar het adres:
Prentki Software Development B.V.
Daniel Ruynemanstraat 13
7425 GW Deventer
b. elektronisch naar het e-mailadres: info@prentki.nl;
c. door in de e-mail waarin de commerciële boodschap is opgenomen op de link te klikken waarmee de afnemer zich kan afmelden voor dergelijke e-mailberichten.
5.3 In elke commerciële boodschap welke naar de afnemer wordt verstuurd, wordt de afnemer gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.
5.4 Indien de afnemer verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 6 Beveiliging van gegevens
Prentki Software Development B.V. draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin de gegevens van de afnemer worden opgeslagen.

Artikel 7 Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat de bezoekgegevens bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meetgerichte informatie op de website te zetten.

Artikel 8 Gebruik van cookies
8.1 Prentki Software Development B.V. kan informatie over het gebruik van haar website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits en de bezochte pagina's. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Een cookie is een klein tekstbestand dat de webpage-server van Prentki Software Development B.V. op de harde schijf van de computer van de bezoeker plaatst. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
8.2 Indien de afnemer zijn computer op een dergelijke wijze heeft ingesteld dat de computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat de afnemer geen gebruik kan maken van bepaalde functies op de website.

Artikel 9 Privacy beleid van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Prentki Software Development B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens.

Artikel 10 Wijziging gegevens
Op verzoek verleent Prentki Software Development B.V. aan afnemers toegang tot alle informatie die Prentki Software Development B.V. van hun bijhoudt. Verder biedt Prentki Software Development B.V. afnemers de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Prentki Software Development B.V. van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de afnemer, kan de afnemer contact opnemen met Prentki Software Development B.V.

Artikel 11 Klachten
Indien de afnemer vindt dat de website of het handelen van Prentki Software Development B.V. niet in overeenstemming is met dit privacy statement, kan de afnemer contact opnemen met Prentki Software Development B.V.

Artikel 12 Wijzigingen
Prentki Software Development B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. De afnemer zal hiervan via de e-mail op de hoogte worden gesteld.